Facebook
RSS
ARTYKUŁY WYDARZENIA WASZE PROBLEMY WASZE PROPOZYCJE KONTAKT ZALOGUJ SIĘ DO SERWISU

Regulamin

Regulamin Lokalnego Portalu Dziennikarstwa Społecznościowego Olesnica.eu

 

I Rejestracja konta/dane osobowe

 1. Wprowadzanie tekstów na portalu Olesnica.eu jest możliwe po uprzednim założeniu Konta Użytkownika, tj. wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na portalu lub zalogowaniu się poprzez posiadany profil na Facebooku.
 2. Podczas zakładania konta należy podać dane niezbędne do stworzenia Konta Użytkownika, zgodnie z wymogami zawartymi w formularzu rejestracyjnym.
 3. Osoby, które w formularzu rejestracyjnym podały swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez administratora, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami).
 4. Użytkownik może samodzielnie edytować swoje dane osobowe.
 5. Użytkownik może żądać usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu musi wystąpić do administratora portalu z pisemnym żądaniem w sprawie ich usunięcia.

 

II Przestrzeganie prawa i regulaminu portalu Olesnica.eu

 1. Użytkownik oświadcza, że zakładając Konto Użytkownika lub logując się poprzez profil na Facebooku, zapoznał się z Regulaminem działania portalu Olesnica.eu, zaakceptował go i będzie przestrzegał.
 2. Użytkownik oświadcza, że wie, iż ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność prawną za wszelkie publikowane przez siebie treści, w tym komentarze i zdjęcia.
 3. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w szczególności przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).
 4. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać wyłącznie treści, które nie naruszają prawem chronionych dóbr osób trzecich lub podmiotów.
 5. Olesnica.eu ma prawo usunąć treść wpisu, komentarza, a także zablokować (czasowo lub definitywnie) lub usunąć Konto Użytkownika we wszystkich przypadkach przewidzianych obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

 

III Postanowienia końcowe

 1. Olesnica.eu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na portalu Olesnica.eu.

WSZELKIE PRAWA ZATRZEŻONE | OLESNICA.EU COPYRIGHT 2012 | REGULAMIN

PROJEKT I WYKONANIE PublicON

Portal dziennikarstwa społecznościowego Olesnica.eu. Wyraź zwoje zdanie i bierz aktywny udział w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego swojego miasta.