Facebook
RSS
ARTYKUŁY WYDARZENIA WASZE PROBLEMY WASZE PROPOZYCJE KONTAKT ZALOGUJ SIĘ DO SERWISU

SPRZĄTANIE ŚWIATA z SP6

22.09.2014

Dział: galerie, kategoria: Sprawy miasta

Przedstawiciel Nadleśnictwa...

Zdjęcie 1 z 4

Przedstawiciel Nadleśnictwa Oleśnica p. Ryszard Pietrzak uświadomił uczniom, jak ważną rolę w naszym życiu pełni czysty las. Zachęcał też najmłodszych do zabierania na wyprawy i wędrówki aparatów fotograficznych, aby móc utrwalać niezwykłe chwile spotkań z przyrodą.

Anna Birowska z MGK przygot...

Zdjęcie 2 z 4

Anna Birowska z MGK przygotowała dla uczniów spotkanie na temat: ,,Jak segregować odpady, czyli co i gdzie wrzucać”.

Uczniowie zapoznani zostali...

Zdjęcie 3 z 4

Uczniowie zapoznani zostali z zasadami funkcjonowania Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów. Na podstawie prezentacji ,,Ekorodzinka” goście uświadomili uczniom jak bardzo ważną rolę pełni w naszym życiu segregacja śmieci. Dzięki temu uczniowie utrwalili sobie kolorystykę koszy do selektywnej zbiórki odpadów. Układali hasła oraz przedstawiali ich znaczenie. Wszystko oscylowało wokół głównego tematu: ,,Mądre rady na odpady”.

Pośród zaproszonych gości b...

Zdjęcie 4 z 4

Pośród zaproszonych gości była też przedstawicielka Straży Miejskiej -p. Aleksandra Łakoma. Część uczniów z p. Janiną Matuszak zgrabiło liście kasztanowca w pobliżu naszej szkoły, by w ten sposób chronić te piękne drzewa przed niszczącym je szkodnikiem. Wychowawcy klas mieli możliwość skorzystania na godzinach wychowawczych z przygotowanych wcześniej materiałów na temat ,,Zmieniam nawyki, dbam o klimat”. Zadaniem uczniów było rozwiązywanie rebusów, składanie ich w hasło oraz przedstawienie go w sposób plastyczny. Wyniki prac uczniów będą upiększały hol szkoły. Natomiast klasy I -III w ramach koła ekologicznego (p. Katarzyna Machaczka) brały udział w sprzątaniu świata, zbierając śmieci w najbliższym otoczeniu szkoły. Akcję przygotowały i przeprowadziły: Bożena Pudlis i Janina Matuszak

AUTOR

Monika Stadniczenko-promocja SP6

Monika Stadniczenko-promocja SP6

OCEŃ WPIS

WSZELKIE PRAWA ZATRZEŻONE | OLESNICA.EU COPYRIGHT 2012 | REGULAMIN

PROJEKT I WYKONANIE PublicON

Portal dziennikarstwa społecznościowego Olesnica.eu. Wyraź zwoje zdanie i bierz aktywny udział w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego swojego miasta.