Facebook
RSS
ARTYKUŁY WYDARZENIA WASZE PROBLEMY WASZE PROPOZYCJE KONTAKT ZALOGUJ SIĘ DO SERWISU

Znajdź „Pomysł na siebie”

28.07.2014

Dział: artykuły, kategoria: Sprawy miasta

Znajdź „Pomysł na siebie”

Jeśli masz 15-17 lat, osiągasz słabe wyniki w nauce lub ukończyłeś gimnazjum i nie podjąłeś dalszej nauki ani zatrudnienia, weź sprawy w swoje ręce i już dziś skorzystaj m.in. z bezpłatnych kursów językowych, komputerowych oraz zawodowych.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy rozpoczęło rekrutację do projektu systemowego „Pomysł na siebie” realizowanego w ramach Gwarancji dla Młodzieży. Projekt skierowany jest do młodych ludzi mających problemy w nauce, które są zagrożone wypadnięciem z systemu edukacji.  Na terenie Centrum w Oleśnicy działaniem projektowym zostanie objętych 20 uczestników, w tym 10 osób w wieku 15-16 lat i 10 osób w wieku 16-17 lat.

Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe: młodzież w wieku 15-16 lat osiągającą słabe wyniki w nauce i wykazującą dużą absencję na zajęciach szkolnych, nieaktywną zawodową i nie posiadającą kwalifikacji zawodowych (Grupa A) i młodzież w wieku 16-17 lat, która ukończyła gimnazjum, nie uczy się, nie szkoli i jest nieaktywna zawodowa, nie posiada w ogóle lub posiada niskie kwalifikacje zawodowe (Grupa B).

 

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w następujących formach wsparcia:

Grupa A

 • kursy językowe
 • kursy przedsiębiorczości
 • warsztaty komputerowe
 • warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych
 • poradnictwo zawodowe
 • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne

 

Grupa B

 • kursy przedsiębiorczości
 • kursy komputerowe o standardzie ECDL lub równoważnym
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym (wraz ze stypendium dla uczestników kursów)
 • nauka aktywnego poszukiwania pracy
 • poradnictwo zawodowe,
 • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne

 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdów na zajęcia, wyżywienie oraz ubezpieczenie NNW. Udział w projekcie jest bezpłatny. Wsparciem w pierwszej kolejności będą obejmowane osoby najbardziej potrzebujące profesjonalnej pomocy, znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

 

Zapisy prowadzi: Dział Projektów CKiW OHP w Oleśnicy, ul. Zamkowa 4,
tel. 71-707-04-73, e-mail: projekty-olesnica@ohp.pl

 

Projekt „Pomysł na siebie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

AUTOR

CKiW OHP w Oleśnicy

CKiW OHP w Oleśnicy

OCEŃ WPIS

WSZELKIE PRAWA ZATRZEŻONE | OLESNICA.EU COPYRIGHT 2012 | REGULAMIN

PROJEKT I WYKONANIE PublicON

Portal dziennikarstwa społecznościowego Olesnica.eu. Wyraź zwoje zdanie i bierz aktywny udział w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego swojego miasta.