Facebook
RSS
ARTYKUŁY WYDARZENIA WASZE PROBLEMY WASZE PROPOZYCJE KONTAKT ZALOGUJ SIĘ DO SERWISU

CKiW OHP w Oleśnicy rozpoczęło rekrutację

16.06.2014

Dział: artykuły, kategoria: Inne

CKiW OHP w Oleśnicy rozpoczęło rekrutację

W czwartek w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy odbyła się konferencja prasowa na temat rekrutacji młodzieży na nowy rok szkolny 2014/2015 oraz rekrutacji do projektów „Pomysł na siebie” i „Równi na rynku pracy” w ramach Gwarancji dla Młodzieży.

Na pytania dziennikarzy odpowiadali Z-ca Dyrektora CKiW OHP w Oleśnicy – Eliza Kołcz,
Kierownik warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych – Maria Ćwikła, Pedagog – Anna Pater
oraz Starszy Specjalista ds. projektów i programów europejskich – Marta Kaszuba. W trakcie konferencji przedstawiono prezentacje multimedialne, obrazujące proces rekrutacji zarówno do Centrum, jak i do projektów.
 

- Ochotnicze Hufce Pracy stworzone są, by pomagać trudnej młodzieży, zagrożonej wykluczeniem społecznym i wypadnięciem z obowiązku szkolnego. Głównym celem działalności OHP jest stworzenie dla młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego, otaczanie jej opieką
i wsparciem oraz zaszczepiania w niej właściwych wartości etycznych i moralnych.  – poinformowała Eliza Kołcz, Z-ca  Dyrektora CKiW OHP w Oleśnicy.

 

- CKiW OHP w Oleśnicy swoją ofertę edukacyjną kieruje do młodzieży w wieku 15-18 lat, która
wywodzi się z rodzin niepełnych, wielodzietnych, zagrożonych bezrobociem lub wykluczeniem społecznym oraz domów dziecka.  Komisja rekrutacyjna CKiW OHP w Oleśnicy będzie
rekrutować młodzież najbardziej potrzebującą wsparcia ze strony państwa, a w szczególności
młodzież będącą sierotami społecznymi lub naturalnymi oraz pochodzącą ze środowisk
patologicznych. - powiedziała Anna Pater, Pedagog w CKiW OHP w Oleśnicy.
 

- Centrum prowadzi szeroką działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz wspiera w nabywaniu umiejętności zawodowych jak: ogrodnik, kucharz, fryzjer, murarz-tynkarz, monter  zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci instalacji
i urządzeń sanitarnych, blacharz samochodowy, tapicer oraz po raz pierwszy w nowym roku szkolnym cukiernik. -  przekazała Maria Ćwikła, Kierownik warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych. Ponadto Centrum zapewnia uczestnikom opiekę wykwalifikowanej kadry opiekuńczo-wychowawczej, pomoc psychologa, pedagoga oraz doradcy zawodowego, bezpłatne zakwaterowanie oraz całodobowe wyżywienie. – dodała.

 

Poza rekrutacją na nowy rok szkolny w CKiW OHP rozpoczęła się rekrutacja do projektów w ramach Gwarancji dla Młodzieży, adresowanych do młodych ludzi w wieku
 od 15-24 lat, którzy należą do tzw. grupy NEET, czyli nie podejmują żadnej aktywności
zawodowo – edukacyjnej, nie pracują i nie uczestniczą w żadnych formach dokształcania.
 

- Celem projektu „Pomysł na siebie” adresowanego do młodzieży w wieku 15-18 lat jest powrót do nauki bądź szkolenia oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych. W przypadku drugiego projektu „Równi na rynku pracy” adresowanego do osób w wieku 18-24 lat celem projektu jest zdobycie bądź też podwyższenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział m.in. w szkoleniach zawodowych, 6-miesięcznym stażu zawodowym (ze stypendium dla uczestnika projektu) oraz wsparcia zatrudnienia w postaci jednorazowej premii dla pracodawcy. – poinformowała Marta Kaszuba, Starszy specjalista ds. projektów i programów europejskich.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.ckiw-olesnica.ohp.pl

AUTOR

CKiW OHP w Oleśnicy

CKiW OHP w Oleśnicy

OCEŃ WPIS

WSZELKIE PRAWA ZATRZEŻONE | OLESNICA.EU COPYRIGHT 2012 | REGULAMIN

PROJEKT I WYKONANIE PublicON

Portal dziennikarstwa społecznościowego Olesnica.eu. Wyraź zwoje zdanie i bierz aktywny udział w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego swojego miasta.